Pristagare 2014

Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014 har temat Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv. Vinnare är Paul Polman. Prisceremonin och seminariet ägde rum den 21:a november på Svenska Mässan i Göteborg.

Här kan du se inspelning från dagen:
Seminariet:

Prisceremonin:

Vinnare är Paul Polman, som, genom sitt ledarskap, visar ett stort mod och engagemang som inspirerar inom en global företagsvärld där miljö och sociala värden ofta hamnar i skymundan av mer kortsiktiga kommersiella intressen.

Här är lite bilder från dagen: