Vinnare 2014

Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014 har temat Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv. Vinnare är Paul Polman. Prisceremonin och seminariet äger rum den 21:a november 9.30 – 12.00 på Svenska Mässan.

Här kan du se livestreaming från dagen:

Vinnare är Paul Polman, som, genom sitt ledarskap, visar ett stort mod och engagemang som inspirerar inom en global företagsvärld där miljö och sociala värden ofta hamnar i skymundan av mer kortsiktiga kommersiella intressen.

Polman, som blev koncernchef för Unilever år 2009, påbörjade en genomgripande kursändring mot en mer hållbar verksamhet, bland annat genom Unilevers ”Sustainable Living Plan” . Hans utgångspunkt är ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society”. Målet är att till år 2020 halvera företagets miljömässiga fotavtryck och öka dess positiva påverkan på globala hälsa, välmående arbets- och levnadsvillkor, samtidigt som företaget ska växa.